Informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności