Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXI, 2021-09-21 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/85669010292?pwd=a0srSndqYzV6Qk5xL1FKVFVjbkdBZz09

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru sprzedaży alkoholu przy ul. Nadolnik 9.
  4. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla dotyczącego wariantu przebiegu trasy tramwajowej "Poznań Wschód".
  5. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla dotyczącego zmiany granic Osiedla.
  6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do prac w Zespole ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.
  7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ujęcie w budżecie Miasta na  2022  r. niewykorzystanych środków z programu budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na przebudowę ul. Helskiej i Rozewskiej.
  8. Informacja z prac Zarządu pomiędzy sesjami Rady.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

 Przewodnicząca

Rady Osiedla Główna

(-) Marzena Strzyżewska

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Główna
Data wytworzenia informacji: 2021-09-21
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Główna (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-09-24 07:44