Sesja Rady Osiedla numer: I, 2019-04-12 18:30

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Szkoła Podstawowa nr 58
im. Jerzego Kukuczki
ul. Ławica 3

  1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Odczytanie uchwały Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych w sprawie stwierdzenia ważności przeprowadzonych w dniu 24 marca 2019 r. wyborów do Rady Osiedla Ławica
  3. Ślubowanie członków Rady Osiedla i wręczenie zaświadczeń o wyborze.
  4. Przedstawienie informacji o zasadach wyboru Przewodniczącego Rady.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Zgłaszanie i autoprezentacja kandydatów na Przewodniczącego Rady.
  7. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego Rady Osiedla.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie obrad sesji inauguracyjnej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kamil Matyja
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-22 10:56 - aktualizacja (Wprowadzenie informacji)