Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XVII, 2021-09-21 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/83606665200

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
 5. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do programu "Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec".
 7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla ze środków naliczonych dla Osiedla.
 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr IV/12/I/2011 Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru siedziby Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ.
 9. Informacja z bieżących działań Zarządu.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

  (-) Marcin Zaremba

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Nowe Winogrady Północ
Data wytworzenia informacji: 2021-09-21
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Nowe Winogrady Północ (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-09-24 07:42