Klauzula informacyjna dla uczestników sesji rady Miasta

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji rady Miasta nt. nagrywania obrad sesji Rady Miasta

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Obrady Rady Miasta są transmitowane on-line na stronie poznan.pl i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie internetowej http://bip.poznan.pl w zakładce Rada Miasta.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-18 14:24 - wersja skrócona (Wprowadzenie informacji)