Sojusz Lewicy Demokratycznej - kadencja 2002-2006

A

 • Stefan Antkowiak

  Funkcja: przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

B

G

J

K

 • Zbigniew Kopka

  Funkcja: wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej

P

 • Janina Paprzycka

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania

 • Miron Perliński

  Funkcja: przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

S

 • Maria Jolanta Syp

  Funkcja: wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania

 • Antoni Szczuciński

  Funkcja: Przewodniczący Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki

U