Klub Radnych Platformy Obywatelskiej - kadencja 2014-2018

D

 • Monika Danelska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

 • Małgorzata Dudzic-Biskupska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, 61 8785 333

F

 • Karolina Urszula Fabiś-Szulc

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: 515 236 431

G

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta, tel. 61 8785-308, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

J

K

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rewitalizacji
  Kontakt: 602 605 005

 • Dominika Urszula Król

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej
  Kontakt: 600 370 332

L

M

R

S

 • Krzysztof Skrzypinski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego , Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo- Regulaminowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 8785-333

 • Tomasz Stachowiak

  Kontakt: 661 602 441

 • Marek Sternalski

  Funkcja: Przewodniczący Klubu Radnych PO oraz Komisji Rodziny
  Kontakt: 501 602 591

Ś

 • Hubert Świątkowski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

W

Z