Klub Radnych Poznański Ruch Obywatelski - kadencja 2014-2018

F

  • Joanna Frankiewicz

    Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Klubu Radnych PRO
    Kontakt: 601 776 225

J

K

  • Tomasz Jerzy Kayser

    Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej
    Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333