niezrzeszony - kadencja 2014-2018

L

  • Tomasz Dariusz Lipiński

    Funkcja: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Wiceprzewodniczacy Komisji Oświaty i Wychowania oraz Doraźnej Komisji Legislacyjnej
    Kontakt: 500 174 993

W

  • Tomasz Wierzbicki

    Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej oraz Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej
    Kontakt: 695 306 977