Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - kadencja 2002-2006