Doraźna Komisja ds. reformy jednostek pomocniczych miasta Poznania - kadencja 2006-2010

 • Andrzej Bielerzewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, wiceprzew. Doraźnej Komisji ds reformy jedn. pomocn. m. Poznania, wiceprzewodn. Dorażnej Komisji Statutowo- Regulaminowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671 lub 500-149-111

 • Michał Grześ

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: 603-228-242, dom: 61 653-63-60

 • Tomasz Lewandowski

  Funkcja: Przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, wiceprzewod. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 601-152-202

 • Wojciech Majchrzycki

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, tel. 61 8785-333/671

 • Michał Tomczak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, pok. 2, Plac Kolegiacki 17, tel. 61 8785-333/671

 • Mariusz Wiśniewski

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Sekretarz Klubu Radnych PO, przewodn. Doraźnej Komisji d/s reformy jedn. pomocn. m. Poznania
  Kontakt: 605-529-057

 • Wojciech Wośkowiak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Samorządowej, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: 504-045-786