Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki - kadencja 2014-2018

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 601 872 355

 • Joanna Frankiewicz

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Klubu Radnych PRO
  Kontakt: 601 776 225

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Przewodniczącego Rady Miasta, tel. 61 8785-308, pok. 110, Plac Kolegiacki 17

 • Zbyszko Górny

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: 607 661 231

 • Dariusz Jaworski

  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel.61 8785 333

 • Henryk Kania

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Zjednoczona Lewica oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 509 434 441

 • Tomasz Jerzy Kayser

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Unijnych, Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

 • Dominika Urszula Król

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej
  Kontakt: 600 370 332

 • Tomasz Dariusz Lipiński

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Wiceprzewodniczacy Komisji Oświaty i Wychowania oraz Doraźnej Komisji Legislacyjnej
  Kontakt: 500 174 993

 • Maria Lisiecka-Pawełczak

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 884 990 779

 • Mateusz Rozmiarek

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki , Sekretarz Rady Miasta Poznania oraz Przewodniczący Doraźnej Komisji Legislacyjnej
  Kontakt: 697 394 049

 • Tomasz Stachowiak

  Kontakt: 661 602 441

 • Marek Sternalski

  Funkcja: Przewodniczący Klubu Radnych PO oraz Komisji Rodziny
  Kontakt: 501 602 591

Protokoły z posiedzeń komisji