Komisja Oświaty i Wychowania - kadencja 2018-2024

 • Przemysław Alexandrowicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania

 • Dorota Bonk-Hammermeister

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Wspólny Poznań

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Michał Grześ

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • Artur Gumny

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • Ewa Jemielity

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • Grzegorz Jura

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki

 • Henryk Kania

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Agnieszka Lewandowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania

 • Marta Mazurek

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania

 • Filip Olszak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania

 • Krzysztof Rosenkiewicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

 • Tomasz Stachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Marek Sternalski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

Protokoły z posiedzeń komisji