Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych - kadencja 2018-2024

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Łukasz Michał Mikuła

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

 • Przemysław Polcyn

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Przewodniczący Klubu Radnych Wspólny Poznań

 • Mateusz Rozmiarek

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki

 • Paweł Sowa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych

 • Tomasz Stachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Protokoły z posiedzeń komisji