Komisja Rewizyjna - kadencja 2018-2024

 • Dorota Bonk-Hammermeister

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Wspólny Poznań

 • Małgorzata Dudzic-Biskupska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 • Artur Marcin Gorwa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej

 • Ewa Jemielity

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • Łukasz Kapustka

  Funkcja: Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej, Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej oraz Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Wspólny Poznań

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • Małgorzata Woźniak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Protokoły z posiedzeń komisji