Zwołane posiedzenia Komisji Rady Miasta Poznania

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego