Posiedzenia Komisji Rady Miasta Poznania

Posiedzenia - Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego