Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-05-18 13:00

Miejsce:

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z transmisją online z Sali Sesyjnej S2 UMP, pl. Kolegiacki 17.

Odnośnik do transmisji zostanie udostępniony na stronie: poznan.pl

Temat:

  1. Projekt uchwały (PU 477/20) w/s uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aqunet S.A na lata 2020 - 2029 Nr 19/002/Pl-10".
  2. Projekt uchwały (PU 523/20) w/s ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
  3. Projekt uchwały (PU 524/20) zmieniający uchwałę w/s ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.
  4. Projekt uchwały (PU 521/20) w/s ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr... położonego w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej... wraz z ułamkową częścią gruntu.
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2019.
  6. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad zostanie uzupełniony o opiniowanie projektu uchwały  (PU 532/20) zmieniającego uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Szumilas
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-12 10:06 - uzup. porzadku obrad (Aktualizacja)