Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-06-08 15:00

Miejsce:

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z transmisją online z Sali Sesyjnej S2 UMP, pl. Kolegiacki 17.

Odnośnik do transmisji zostanie udostępniony na stronie: poznan.pl

Temat:

  1. Projekt uchwały (PU 504/20) (PU 535/20) w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Poznania za rok 2019.
  3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego Miasta Poznania za rok 2019.
  4. Informacja nt. skutków finansowych związanych z epidemią COVID 19 i działań podejmowanych przez Miasto.
  5. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Szumilas
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-01 10:16 - posiedzenie (Wprowadzenie informacji)