Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-11-07 13:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Część I

Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego RMP

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia RMP

1)        Projekt uchwały (PU 1416/22) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy.

2)        Projekt uchwały (PU 1427/22) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu umowy najmu powierzchni na cele świadczenia usług medycznych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w trybie bezprzetargowym.

3)        Projekt uchwały (PU 1428/22) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu umowy najmu powierzchni pod działalność laboratoryjną w trybie bezprzetargowym.

Część II

Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego RMP

4)        Projekt uchwały (PU 1410/22) w sprawie w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2023.

5)        Projekt uchwały (PU 1415/22) w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN).

6)        Projekt uchwały (PU 1417/22) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

7)        Projekt uchwały (PU 1434/22) zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

8)        Projekt uchwały (PU 1435/22) zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

9)        Projekt uchwały (PU 1424/22) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

10)    Projekt uchwały (PU 1432/22) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11)    Projekt uchwały (PU 1431/22) w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania i stypendiów naukowych Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego oraz warunków i trybu ich przyznawania.

12)    Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: KBFPiNW
Data wytworzenia informacji: 2022-10-31 00:00
Opis zmian: zaproszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2022-10-31 10:22