Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2023-01-23 14:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2022 rok.
  2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1492/23) w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1499/23) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za posiłki oraz zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy.
  5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1484/22) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 3 lat.
  6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1487/22) zmieniającej uchwałę Nr LIII/997/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 19 października 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  7. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1497/23) w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026 nr WPRiM/22/001". 
  8. Wolne głosy i wnioski.

Pliki do pobrania

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Małgorzata Dudzic-Biskupska
Data wytworzenia informacji: 2023-01-16 00:00
Opis zmian: posiedzenie KBFPiNW (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2023-01-16 12:15