Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2014-09-19 13:00

Miejsce:

Sala Błękitna (nr 106), Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Temat:

Proponowany porządek obrad:

1)      Opiniowanie projektów uchwał:

  • PU 1249/14 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/779/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich;
  • PU 1266/14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu u zbiegu ulic Piątkowskiej i Juraszów, na rzecz Zboru Poznań Kościoła Zielonoświątkowego;
  • PU 1267/14 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Grunwaldzkiej 55;
  • PU 1272/14 w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu;
  • PU 1269/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2014 rok;
  • PU 1270/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

2)      Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań.

3)      Wyrażenie opinii w sprawie oddania po raz kolejny nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ul. Św. Kingi w dzierżawę na cel: rolniczy - łąka (z możliwością wypasu koni), na czas nieoznaczony.

4)      Informacja ZKZL dot. opłat z tytułu ogrzewania części wspólnych i "uchybu wody" pobieranych od mieszkańców zespołu mieszkalnego "Opolska".

5)      Rozpatrzenie skargi Związku Zawodowego Pracowników Miasta Poznania w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu na działalność Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

6)      Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Pliki do pobrania

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: posiedzenie KGKiPM (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Karolina Koczorowska
Data i godzina publikacji: 2014-09-12 13:51