Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2014-09-16 10:00

Miejsce:

posiedzenie wyjazdowe - Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o.o. ul. Lutycka 34 Poznań

Temat:

Temat spotkania:

Przyszłość północno-zachodniego klina zieleni w Poznaniu w kontekście rozwoju gospodarczego miasta i regionu (w szczególności omówienie skoordynowanego i spójnego zagospodarowania terenów m.in.: Golęcina, Rusałki, Woli, Krzyżownik, Strzeszyna i Kiekrza).

Uczestnicy:

Członkowie Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Poznania, Członkowie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania, Członkowie Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Członkowie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Miejsce:

Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego

Hipodrom Wola Sp. z o.o.

ul. Lutycka 34 Poznań

Godz. 10:00 wyjazd /miejsce wyjazdu autokaru - parking przy siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Kościuszki 95/.

Godz. 10:10 - 10:40 wizytacja terenów Golęcina i Jeziora Rusałka w Poznaniu.

Godz. 11:00 przyjazd na teren Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o.o.

Godz. 11:00-12:30 posiedzenie Komisji

  • Powitanie uczestników Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego; Dariusz Jaworski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.
  • Omówienie planu zagospodarowania terenu Golęcina i jeziora Rusałka.
  • Omówienie planu zagospodarowania terenu Hipodromu Wola.
  • Omówienie planu zagospodarowania terenów Strzeszyna, Kiekrza i Krzyżownik.
  • Dyskusja.
  • Podsumowanie wizyty.

Godz. 12:30-13:30 prezentacja oraz zwiedzanie terenu Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o.o.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: zaproszenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Magdalena Szumilas
Data i godzina publikacji: 2014-09-09 14:37