Zwołane posiedzenia Komisji Rady Miasta Poznania

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki