Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2010-11-04 16:30

Miejsce:

Sala Błękitna UM Poznania, Plac Kolegiacki 17

Temat:

1.       Opiniowanie PU 1316/10 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2010.

2.      Opiniowanie PU 1315/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2010-2014.

3.      Opiniowanie PU 1319/10 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.

4.      Opiniowanie PU 1320/10 w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi.

5.      Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury i Nauki w kadencji 2006-2010.

6.      Przesłanie dla Komisji Kultury i Nauki nowej kadencji.

7.      List intencyjny w sprawach: Makiety Twierdzy Poznań oraz nowej siedziby Teatru Muzycznego.

8.      Sprawy wniesione.                                 

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Parysek
ostatnia zmiana w dniu 2010-10-29 10:25 - informacja (Aktualizacja)