Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-03-30 13:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Opiniowanie wniosku WGN ws. umowy dzierżawy nr D/35/1185 z dn. 26.03.2019 r. nieruchomości położonej przy ul. Jawornickiej, obręb Górczyn ark. 16, dz. nr 26/6 cz. oraz obręb Górczyn, ark. 17 dz. nr 129/4 cz., o łącznej powierzchni 223 m kw.
  2. Opiniowanie wniosku WGN ws. umowy dzierżawy nr D/35/1199 z dn. 18.09.2019 r. nieruchomości położonej przy ul. Jawornickiej, obręb Górczyn, ark. 17 dz. nr 94 cz., o łącznej powierzchni 104 m kw.
  3. Opiniowanie wniosku WGN ws. umowy dzierżawy nr D/21/1008 z dn. 08.03.2018 r. nieruchomości Miasta Poznania położonej przy ul. Zwierzynieckiej/Gajowej, obręb Jeżyce, ark. 13, dz. nr 64/2 cz., 66/10 cz.
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1206/22) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2022.
  5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1223/22) w sprawie powierzenia Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, obejmującego utrzymanie czystości oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych z nieruchomości ogólnodostępnych, stanowiących własność Miasta Poznania lub znajdujących się w posiadaniu Miasta Poznania.
  6. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1224/22) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania na terenie miasta Poznania.
  7. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Filip Olszak - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wytworzenia informacji: 2022-03-23 00:00
Opis zmian: nowe posiedzenie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Prager
Data i godzina publikacji: 2022-03-23 14:00