Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-07-06 13:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

1. Opiniowanie PU 1305/22 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poznań.

2.Opiniowanie PU 1336/22 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

3. Opiniowanie PU 1318/22 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania."

4. Wolne głosy i wnioski.

EDYCJA: w dniu 01.07.br uzupełniono porządek obrad

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Filip Olszak - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wytworzenia informacji: 2022-06-29 00:00
Opis zmian: uzupełnienie porządku obrad (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Prager
Data i godzina publikacji: 2022-07-01 10:17