Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-11-03 15:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Porządek obrad:

  1. Opiniowanie projektu uchwały PU 1417/22 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.
  2. Opiniowanie projektu uchwały PU 1434/22 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/544/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.
  3. Opiniowanie projektu uchwały PU 1435/22  zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/545/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.
  4. Opiniowanie projektu uchwały PU 1430/22 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/993/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.
  5. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Paulina Mielczarek
Data wytworzenia informacji: 2022-10-27 00:00
Opis zmian: Zaproszenie na posiedzenie KOiW - 03.11.2022r. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Paulina Mielczarek
Data i godzina publikacji: 2022-10-27 11:37