Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-11-17 15:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

Porządek obrad:

  1. Ustalenie trybu spotkań przyszłych posiedzeń Komisji Oświaty i Wychowania RMP.
  2. Opiniowanie projektu uchwały PU 1439/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Poznania do szkół i przedszkoli.
  3. Opiniowanie projektu uchwały PU 1441/22  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.
  4. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Paulina Mielczarek
Data wytworzenia informacji: 2022-11-09 00:00
Opis zmian: Zaproszenie na posiedzenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Paulina Mielczarek
Data i godzina publikacji: 2022-11-09 12:11