Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2022-11-24 17:00

Miejsce:

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym.

Odnośnik do transmisji dostępny będzie na pasku z banerami na stronach: www.poznan.pl oraz bip.poznan.pl

Temat:

  1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1460/22) w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2022-2025".
  2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1464/22) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2022.
  3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1463/22) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
  4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1447/22) w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2023 rok.
  5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1446/22) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.
  6. Wolne głosy i wnioski.

EDYCJA: W dn. 18.11 br. zmieniono porządek obrad dodając pkt. dot. opiniowania PU 1460/22.

EDYCJA: W dn. 23.11 br. zmieniono porządek obrad dodając pkt. dot. opiniowania PU 1464/22, PU1463/22

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodniczący KKiN Grzegorz Jura, Przewodniczący KOiW Marek Sternalski
Data wytworzenia informacji: 2022-11-23 00:00
Opis zmian: posiedzenie KOiW i KKiN (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Zemlak
Data i godzina publikacji: 2022-11-23 14:23