Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych - kadencja 2018-2023

 • Lidia Dudziak

  Kontakt: 601 872 355

 • Ewa Jemielity

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: 603 776 775

 • Przemysław Polcyn

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Przewodniczacy Klubu Radnych Wspólny Poznań
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, 61 8785 333

 • Mateusz Rozmiarek

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 697 394 049

 • Paweł Sowa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych
  Kontakt: 507 078 642

 • Tomasz Stachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 661 602 441

 • Klaudia Strzelecka

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości - obecnie pełni obowiązki Przewodniczącej Klubu Radnych PiS.
  Kontakt: 603 298 427

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  Kontakt: 608 525 010

Protokoły z posiedzeń komisji