Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych - kadencja 2018-2024

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: tel. 601 872 355

 • Łukasz Michał Mikuła

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji
  Kontakt: tel. 601 762 423

 • Przemysław Polcyn

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Przewodniczący Klubu Radnych Wspólny Poznań
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 878 53 33

 • Mateusz Rozmiarek

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: tel. 697 394 049

 • Paweł Sowa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych
  Kontakt: tel. 507 078 642

 • Tomasz Stachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: tel. 661 602 441

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  Kontakt: tel. 608 525 010

Protokoły z posiedzeń komisji