Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2014-09-09 16:00

Miejsce:

Sala Błękitna (nr 106) , Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Temat:

Porządek obrad:

1. Informacja o bieżącej realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Rewitalizacji     (w rejonie Śródki, Chwaliszewa i Jeżyc) oraz nowych planowanych działań przez Oddział Rewitalizacji UMP (ref. Pełnomocnik PM - Pan Lech Pobrez) - 20 min.

2. Krótkie informacje (po 5 min. każda prezentacja/informacja) o aktualnym stanie prac w zakresie tematów podejmowanych przez Komisję Rewitalizacji:
a)   realizacja poprawki budżetowej dot. prac nad projektem technicznym lepszego wyeksponowania fragmentów dawnej Bramy Wronieckiej wraz z otoczeniem (ref.MKZ), a także opracowania koncepcji i projektu nowych przejść dla pieszych - w stronę ul.Św.Wojciech oraz na "osi ul.Bożnicza-Żydowska" (ref.ZDM), jako elementu szlaku turystycznego Stary Rynek-Wroniecka-Wzgórze Św.Wojciecha-Cytadela;

b) informacja o przygotowaniach stałych i mobilnych wystaw fotograficznych poświęconych śródmiejskim dzielnicom - etap I (pilotaż w 2014 r.) - Wilda i Al.Marcinkowskiego -  ref. Wydawnictwo Miejskie ,,Posnania";

c) informacja o wyniku przebiegu rozmów na linii WUiA a SARP odnośnie pomysłu stworzenia modelu makiety śródmieścia Poznania - ref. WUiA

d) sprawa konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie Wolnych Torów - ref.WUiA;

e) sprawa konkursu na zagospodarowanie Placu Kolegiackiego po wybudowaniu parkingu przy ul.Za Bramką  - ref.WUiA;

f) mała architektura na ul.Głogowskiej -  informacja o aktualnym stanie realizacji zadania (ref.ZDM);

g) informacja o przebiegu II edycji programu ,,Przyjazne Podwórko" - ref.ZKZL;

h) sprawa własnościowa terenów po dawnych stacjach benzynowych Taylora/Kościuszki i 23 Lutego/Nowowiejskiego -stan rozmów z PKN Orlen (ref.WGN);


i) zagospodarowanie Starej Papierni i cypla przy Warcie na marinę - bieżący przebieg spraw m.in. prawno-własnościowych (ref.WGN);


j) Stare Koryto rzeki Warty - prace dot. tymczasowego zagospodarowania na teren rekreacji (ref.ZZM/PIM) oraz realizacji kolejnego odcinka pieszo-rowerowej Wartostrady (ref.WOŚ)

k) informacja o stanie realizacji wniosku Komisji Rewitalizacji w zakresie koncepcji utworzenia muzeum poznańskiej komunikacji i techniki w zajezdni przy ul.Madalińskiego oraz postulatów podniesionych na Komisji w dniu 1.07. br. (ref.Prezydent Miasta/WGN lub inna wyznaczona jednostka.miejska).

3. Wolne głosy.

Pliki do pobrania

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: . (Aktualizacja)
Opublikował(a): Daria Foriasz
Data i godzina publikacji: 2014-09-01 15:29