Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2014-10-28 16:00

Miejsce:

Sala Malinowa (nr 102) , Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Temat:

Porządek obrad:

  1. Krótkie sprawozdanie z przebiegu wiosennej i letniej organizacji ruchu oraz zagospodarowania przestrzeni ulic Taczaka i Żydowskiej na działania społeczne i gospodarcze (ref. ZDM, KM Policji, Straż Miejska, Rada Osiedla St.Miasto, Stow.Ulica Żydowska, przedsiębiorcy) - 30 min.
  2. Krótka informacja o realizacji zadań nagrodzonych w III edycji programu Centrum Warte Poznania (ref.WKiD) - 10 min
  3. Relacja z organizacji przystani nad rzeką Wartą - cypel przy Moście Chrobrego (sfinansowanej w ramach programu Centrum Warte Poznania). Plany na przyszłość - sprawa mariny. (ref. K.Dąbrowski - Harcerski Ośrodek Kształcenia Turystów Wodnych w Poznaniu, WGN) - 20 min.
  4. Krótka informacja o bieżącym stanie wdrażania zadań i zaleceń Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia na l.2014-2030, w szczególności w kontekście prac na projektem budżetu Miasta na rok 2015 (ref. BKP) - 10 min.
  5. Prezentacja projektu  lepszego wyeksponowania fragmentów dawnej Bramy Wronieckiej wraz z otoczeniem, a także nowych przejść dla pieszych - w stronę ul.Św.Wojciech oraz na "osi ul.Bożnicza-Żydowska", jako elementu szlaku turystycznego Stary Rynek-Wroniecka-Wzgórze Św.Wojciecha-Cytadela (ref.MKZ i ZDM) - 30 min.
  6. Prezentacja założeń studialnych dla opracowania projektu wytworzenie osi spacerowej w pasie zielni wzdłuż ulicy Kościelnej od ul.Dąbrowskiego w kierunku Parku Sołackiego - na podstawie wniosków ze społecznej dyskusji w ramach cyklu ,,OTWARTE" z ubr. (ref.ZZM) - 20 min.
  7. Informacja o stanie realizacji projektu ,,Portowo" na Starołęce w kontekście przyjętej Strategii na rzecz rozwoju Warty. Problemy i wyzwania (ref. Inwestor - firma Vastint) -15 min.

(8.)  Pisemna informacja dla Komisji ws. stanu prac nad koncepcją uruchomienia projektu ,,Muzeum Enigmy" (WKiD).

Pliki do pobrania

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: informacja o posiedzeniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Daria Foriasz
Data i godzina publikacji: 2014-10-17 09:14