Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2024-01-09 17:00

Miejsce:

Sala Błękitna Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17

Temat:

  1. Przyjęcie Sprawozdania z prac Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia w 2023 r.
  2. Przyjęcie Planu pracy Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia na 2024 r.
  3. Projekt uchwały (PU 1949/23) w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Miasta Poznania na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej na lata 2024-2026".
  4. Projekt uchwały (PU 2/24)  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Poznania lub działających na jego zlecenie.
  5. Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca KRPSiZ Maria Lisiecka-Pawełczak
Data wytworzenia informacji: 2024-01-02 00:00
Opis zmian: Zaproszenie KRPSiZ 01.09.24 - uzupełnienie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Natalia Tomczak
Data i godzina publikacji: 2024-01-03 13:43