Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2024

 • Monika Danelska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej, Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 878 53 33

 • Łukasz Kapustka

  Funkcja: Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej, Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej oraz Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Wspólny Poznań
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 878 53 33

 • Krzysztof Rosenkiewicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji
  Kontakt: tel. 697 348 541

 • Małgorzata Woźniak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Kontakt: tel. 601 062 910

Protokoły z posiedzeń komisji