Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023

 • Monika Danelska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

 • Łukasz Kapustka

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

 • Paweł Matuszak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wiceprzewodniczący Komisji Skrag, Wniosków i Petycji
  Kontakt: 602 355 433

 • Krzysztof Rosenkiewicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji
  Kontakt: 697 348 541

 • Małgorzata Woźniak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Kontakt: 601 062 910

Protokoły z posiedzeń komisji