Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej - kadencja 2018-2024

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: tel. 601 872 355

 • Małgorzata Dudzic-Biskupska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 878 53 33

 • Michał Grześ

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
  Kontakt: tel. 603 228 242

 • Henryk Kania

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: tel. 732 433 731

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: tel. 602 605 005

 • Łukasz Michał Mikuła

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji
  Kontakt: tel. 601 762 423

 • Filip Olszak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, tel. 61 878 53 33

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: tel. 604 853 972

 • Krzysztof Rosenkiewicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji
  Kontakt: tel. 697 348 541

 • Klaudia Strzelecka

  Kontakt: tel. 603 298 427

 • Anna Wilczewska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: tel. 501 054 545

Protokoły z posiedzeń komisji