Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - kadencja 2018-2023

 • Dorota Bonk-Hammermeister

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Wspólny Poznań
  Kontakt: 609 087 015

 • Wojciech Chudy

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  Kontakt: 505 945 259

 • Monika Danelska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

 • Lidia Dudziak

  Kontakt: 601 872 355

 • Grzegorz Jura

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Kultury i Nauki
  Kontakt: 502 294 138

 • Henryk Kania

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki
  Kontakt: 509 434 441

 • Łukasz Kapustka

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Wspólny Poznań
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

 • Agnieszka Lewandowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania
  Kontakt: Sekretariat Wiceprzewodniczących Rady Miasta, 61 8785 312

 • Maria Lisiecka-Pawełczak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: 884 990 779

 • Paweł Matuszak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wiceprzewodniczący Komisji Skrag, Wniosków i Petycji
  Kontakt: 602 355 433

 • Filip Olszak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji oraz Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania
  Kontakt: Biuro Rady Miasta tel. 61 8785 333

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia
  Kontakt: 604 853 972

 • Przemysław Polcyn

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Przewodniczacy Klubu Radnych Wspólny Poznań
  Kontakt: Biuro Rady Miasta, 61 8785 333

 • Paweł Sowa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych
  Kontakt: 507 078 642

 • Anna Wilczewska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej
  Kontakt: 501 054 545

Protokoły z posiedzeń komisji