Posiedzenia Komisji Rady Miasta Poznania

Posiedzenia - Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego