Posiedzenia Komisji Rady Miasta Poznania

Posiedzenia - Podkomisja Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia ds. POSUM