Posiedzenia Komisji Rady Miasta Poznania

Posiedzenia - Podkomisja Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia ds. POSUM (UWAGA ! KOMISJA FUNKCJONOWAŁA DO 18 czerwca 2020 R.)