Posiedzenia Komisji Rady Miasta Poznania

Posiedzenia - Podkomisja ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania