Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2019-11-21 15:00

Miejsce:

pokój radnych nr 7, UMP pl.Kolegiacki 17

Temat:

Porządek obrad:

1.Analiza prawidłowości cesji niewykorzystanego sprzętu medycznego pozyskanego przez POSUM w 2017 roku.

2.Analiza stanu egzekwowania przez POSUM kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówień publicznych dotyczących wykonania usług.

3.Wolne głosy i wnioski.

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: zaproszenie Podkomisja ds. POSUM 21.11.2019 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Miłosława Tomczak
Data i godzina publikacji: 2019-11-14 08:46