Informacje o kontrolach i audytach zewnętrznych Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Informacje o kontrolach i audytach zewnętrznych udostępniane są przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
Zgodnie z ustawą, informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także nie były wyłożone lub wywieszone, są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej znajdującej się w Biurze Audytu Wewnętrznego należy kierować na adres:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

III p. pok. 340, tel.: 878-56-74, fax: 878-56-59

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: uzupełnienie informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2013-05-16 13:11