Kontrole prowadzone przez BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
AWK-II.1711.1.17.2016 2017-08-11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54
Kontrola w zakresie prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem, na podstawie doboru próby dowodów księgowych z 2015 r.
AWK-II.1711.1.38.2016 2016-11-17 PRZEDSZKOLE NR 48
Kontrola prawidłowosci gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli próbie dowodów księgowych z 2015 r. Przedszkole nr 48
AWK-II.1711.1.34.2016 2016-11-04 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15
Kontrola prawidłowosci gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli prónie dowodów ksiegowych z 2015 r. - Szkoła Podstawowa nr 15
AWK-II.1711.1.36.2016 2016-10-27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17
Kontrola prawidłowosci gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej próbie dowodów księgowych z 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 17.
AWK-II.1711.1.31.2016 2016-10-07 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63
Kontrola w zakresie prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem, na podstawie doboru próby dowodów księgowych z 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 62 ul. Starołęcka 142 61-341 Poznań.
AWK-II.1711.1.32.2016 2016-09-30 GIMNAZJUM NR 51
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2015
AWK-II.1711.1.26.2016 2016-09-19 PRZEDSZKOLE NR 69
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2015
AWK-II.1711.1.24.2016 2016-09-01 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85
Kontrola prawidłowości gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli próbie dowodów księgowych z 2015 r. - Szkoła Podstawowa nr 85
AWK-II.1711.1.30.2016 2016-08-30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80
Kontrola prawidłowości gromadzenia i rozdyspopnowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli próbie dowodów ksiegowych z 2015 r. - Szkoła Podstawowa nr 80
AWK-II.1711.1.29.2016 2016-08-30 PRZEDSZKOLE NR 10 IM. BOLKA, LOLKA I TOLI
Kontrola prawidłowości gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli próbie dowodów ksiegowych z 2015 r. - Przedszkole nr 10
AWK-II.1711.2.2.2016 2016-08-16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. w Szkole Podstawowej 63 ul. Starołęcka 142 61-341 Poznań
AWK-II.1711.1.27.2016 2016-07-14 ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI NR 2
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2015
AWK-II.1711.2.47.2015 2016-07-12 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Kontrola w zakresie prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem, na podstawie doboru próby dowodów księgowych z 2014 r.
AWK-II.1711.1.18.2016 2016-07-12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
Kontrola prawidłowosci gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli próbie dowodów księgowych z 2015 r. - Szkoła Podstawowa nr 5
AWK-II.1711.1.20.2016 2016-07-07 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 107
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2015
AWK-II.1711.1.15.2016 2016-07-06 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71
Kontrola prawidłowości gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem na wybranej do kontroli próbie dowodów księgowych z 2016 r. - Szkoła Podstawowa nr 71
AWK-II.1711.1.9.2016 2016-06-29 PRZEDSZKOLE NR 37
Kontrola w zakresie prawidłowości gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem, na podstawie doboru próby dowodów księgowych z 2015 r.
AWK-II.1711.1.10.2016 2016-06-24 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2015
AWK-II.1711.1.21.2016 2016-06-13 PRZEDSZKOLE NR 4
procesy zwiazane z gromadzeniem, rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospdarowania mieniem na próbie dowodów z 2015 r. w Przedszkolu nr 4
AWK-II.1711.16.2016 2016-06-01 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 3
Kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem rok 2015