Kontrole prowadzone przez MTIB

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
AWK.II/0911-2/06 2006-01-20 URZĄD MIASTA POZNANIA
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Wizyta kontrolna dot. realizacji projektu " Przebudowa obiektów inżynierskich w ciagu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu SPOT/2.2/62/04