Kontrole prowadzone przez NIK

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
AWK.II/0911-13/06 2006-07-28 URZĄD MIASTA POZNANIA
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wpływ przewlekłych i unieważnionych postępowań o zamówienia publiczne na realizację wydatków publicznych.