Kontrole prowadzone przez REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
AWK.II/0911-11/06 2006-08-11 URZĄD MIASTA POZNANIA
WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
Dotacja przekazana w 2005r. na działalność Wielkopolskiego Klubu Piłkarskiego "Lech" oraz jej rozliczenie na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
AWK.II/0911-1/06 2006-02-21 URZĄD MIASTA POZNANIA
WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
Udzielanie dotacji przekazywanych z Urzędu Miasta na działalność młodzieżowych drużyn piłkarskich w latach 2003-2005 oraz ich wykorzystanie na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.