Kontrole prowadzone przez WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
AWK.II/0911-16/06 2006-06-30 URZĄD MIASTA POZNANIA
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
1. Kontrola sprawowania nadzoru konserwatorskiego( przeprowadzonych kontroli zabytków, wydawanych dokumentów i decyzji, kontrola wykonalności wydawanych decyzji).
2. Kontrola wydawanych pozwoleń na prace konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych.
AWK.II/0911-10/06 2006-03-29 URZĄD MIASTA POZNANIA
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
1.Wydawanie pozwoleń na prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych.
2. Zaawansowanie prac związanych z porządkowaniem rejestru zabytków w zakresie zabytków ruchomych.
3. Wykonanie zaleceń poprzedniej kontroli w zakresie zabytków ruchomych.