Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
GKL-IV.1711.1.2015 2015-09-07 Ogród Zoologiczny
Sprawdzenie właściwego utrzymania czystości i porządku na terenie Starego Zoo, w tym wykonania dotychczasowych zaleceń wydanych przez ówczesny WGKiM, oraz sprawdzenie warunków bytowania zwierząt i weryfikacja stosowanych procedur w zakresie ich uśmiercania, w szczególności żółwi.
GKL-IV.1711.3.2015 2015-05-28 USŁUGI KOMUNALNE
Sprawdzenie stanu sanitarno-czystościowego szaletów miejskich zarządzanych przez j.b. Usługi Komunalne