Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
OS-IV.526.2.2017 2018-01-24 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" STOLARSKA 7 nr lok. 3 60-788 POZNAŃ
"Tablice edukacyjune dokarmiania ptaków w mieście".
OS-IV.526.3.2017 2018-01-24 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" STOLARSKA 7 nr lok. 3 60-788 POZNAŃ
"Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu".
OS-IV.526.8.2017 2018-01-22 Fundacja Biblioteka Ekologiczna Kościuszki 79 61-715 Poznań
"Konkurs fotograficzny "Piękno przyrody Wielkopolski".
OS-IV.526.7.2017 2018-01-22 Fundacja Biblioteka Ekologiczna Kościuszki 79 61-715 Poznań
"Akwarium słodkowodne przykładem źródła wiedzy na temat zbiorników wodnych dla młodzieży szkolnej".
OS-IV.526.6.2017 2018-01-22 Fundacja Biblioteka Ekologiczna Kościuszki 79 61-715 Poznań
"III Poznański Piknik Przyrodniczy - z przyrodą po sąsiedzku".
OS-IV.526.1.2017 2018-01-22 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" STOLARSKA 7 nr lok. 3 60-788 POZNAŃ
"Inwentaryzacje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie miasta Poznania".
OS-IV.526.4.2017 2018-01-22 Fundacja Biblioteka Ekologiczna Kościuszki 79 61-715 Poznań
"Pozaszkolne warsztaty i związane z nimi wystawy dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej".
OS-IV.526.5.2017 2018-01-22 Fundacja Biblioteka Ekologiczna Kościuszki 79 61-715 Poznań
"Małe zbiorniki w dużym mieście - oaza bioróżnorodności - produkcja filmu wraz z emisją w telewizji"
OS-526.IV.9.2017 2018-01-19 Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju OSIEDLE ORŁA BIAŁEGO 118 nr lok. 19 61-251 POZNAŃ
"Edukacja na P(tak)"
OS-526.12.2018 2018-01-17 Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju OSIEDLE ORŁA BIAŁEGO 118 nr lok. 19 61-251 POZNAŃ
"Ptaki w mieście 2017 - działajmy dla ochrony ptaków w Poznaniu"
OS-IV.526.10.2017 2017-10-13 Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju OSIEDLE ORŁA BIAŁEGO 118 nr lok. 19 61-251 POZNAŃ
"Dzień Ochrony Środowiska 2017"
OS-IV.526.12.2016 2016-12-20 Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju OSIEDLE ORŁA BIAŁEGO 118 nr lok. 19 61-251 POZNAŃ
"Ptaki w mieście 2016 - działajmy dla ochrony ptaków i ich siedlisk na budynkach wielorodzinnych w Poznaniu.
OS-IV.526.13.2016 2016-12-19 Fundacja Biblioteka Ekologiczna KOŚCIUSZKI TADEUSZA 79 61-715 Poznań
"Na ratunek małżom. Część II".
OS-IV.526.6.2016 2016-12-19 Fundacja Biblioteka Ekologiczna KOŚCIUSZKI TADEUSZA 79 61-715 Poznań
"Film pt. W dolinach Bogdanki i Kamionki czyli opowieść o przyrodzie i jej zagrożeniach"
OS-IV.526.9.2016 2016-12-19 Fundacja Biblioteka Ekologiczna KOŚCIUSZKI TADEUSZA 79 61-715 Poznań
"Konkurs fotograficzny - Zagrożenia i ochrona środowiska przed odpadami".
OS-IV.526.8.2016 2016-12-19 Fundacja Biblioteka Ekologiczna KOŚCIUSZKI TADEUSZA 79 61-715 Poznań
"Akwarium słodkowodne przykładem źródła wiedzy dla młoidzieży szkolnej na temat życia zbiorników wodnych".
OS-IV.526.3.2016 2016-12-16 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" STOLARSKA 7 nr lok. 3 60-788 POZNAŃ
"Interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie miasta Poznania"
OS-IV.526.2.2016 2016-12-16 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" STOLARSKA 7 nr lok. 3 60-788 POZNAŃ
"Prelekcje o nietoperzach dla mieszkańców Poznania"
OS-IV.526.1.2016 2016-12-16 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" STOLARSKA 7 nr lok. 3 60-788 POZNAŃ
"Dzikie zwierzęta w mieście - poradnik dla mieszkańców Poznania"
OS-IV.526.4.2016 2016-12-16 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" STOLARSKA 7 nr lok. 3 60-788 POZNAŃ
"Zajęcia edukacyjno -przyrodnicze w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu"